45. Goedheiligman hoezo?

Sinterklaas, die gulle gever met zijn zak vol cadeautjes, is behalve een goede oude lobbes ook niet ongevaarlijk. Want als je stout bent geweest moet je in diezelfde, nu lege, zak mee naar Spanje! Om daar als blank kindslaafje te werk gesteld te worden en wat er verder nog aan narigheid gebeurt daar; daar wordt betekenisvol over gezwegen. Dat is te erg om hardop te zeggen, laat je eigen fantasie dat maar invullen! Toch heb ik daar nooit iemand over horen klagen. Wat jammer dat we, als klaagvolkje, een prachtkans hebben laten lopen om ons weer slachtoffer te voelen.

Kinderen echter hebben, in ieder geval toen ik nog klein was, wel degelijk de, weliswaar gekscherend gebrachte, waarschuwing gehad om je netjes te gedragen want anders…, maar in de fase waar je deze onzin in je hoofd geschoven krijgt zit er voor jou als kind wel degelijk nog een kern van waarheid in. Niet alleen moet je als kind geloven dat Sinterklaas bestaat, maar ook dat je even een paar weken serieus risico loopt meegenomen te worden omdat alles wat jij het afgelopen jaar hebt uitgevroten staat opgetekend in dat enorme, dikke boek! En jij weet niet wat hij allemaal weet, dus reflecterend het afgelopen jaar evalueren is nu aan de orde. Op zeker moment wordt het iedereen duidelijk dat het hele sinterklaasgedoe maar een fabeltje is. Sommige kinderen blijken diep getraumatiseerd door de leugen die collectief is opgedist – want iedereen doet mee; thuis, school, de zwemles, de opvang, de buren, de sportclub, echt iedereen – en voelen soms zelfs rouw over het verlies van hun held, maar toch zijn er nooit aanklagen ingediend. Wie had dat moeten doen? En bij wie dan?

Ik! Bij de overheid! En ik doe dat met terugwerkende kracht, namens mijn en de huidige generatie met mentaal door de hele gemeenschap collectief gemartelde kindertjes en leg een claim neer bij de overheid. Als smartengeld voor het generaties lang aangebrachte leed stel ik voor dat de 1,4 miljard die nu naar de dividentbelastingkwijtschelding gaat naar het onderwijs wordt gedirigeerd zodat onze huidige generatie scholieren beter onderwijs kan krijgen doordat er nu ineens wel weer geld is om eerstegraders op eerstegraads klassen te zetten en ze er ook voor te betalen! Grappig dat die eeuwige discussie over doorleren in het onderwijs nooit meer leidt tot salarisverhoging wegens meer skills! Grappig ook dat we wel geld willen weggooien aan het opzetten van een tot mislukken gedoemd lerarenregister, dat alleen goed is voor meer controle, inperking van de autonomie en geloofwaardigheid van de docent, een verhoging van de administratiewerkdruk en een aanjager is van leren om het leren zonder dat er gekeken wordt wat iedereen daar wijzer van wordt. Laten we vandaag nog alle gelden richting dat onzinregister stopzetten en inzetten waar het nodig is: in de scholen en als resultaat voor passende lokalen, passende salarissen ook voor eerstegraders en kleine klassen.

Zo mooi, dat al dat leed ook nog tot iets goeds kan leiden! Even een traantje wegpinken.