DubbelL: Leren hoe je (aan-)leert

Lesopvang, surveilleren, begeleiden, bijspijkeren

Huur tijdelijk een pedagogisch medewerker met (eerstegraads) lesbevoegdheid en vog.

Contact: Willemijn Reinsma / willemijnr@me.com