30. Sommigen zijn toch gelijker dan anderen

‘… weigerambtenaren is aangedaan’ in een lezersreactie van Trouw op 19 juni 2017 suggereert hier dat het heel erg is dat een ambtenaar die iemand niet wil trouwen omdat dat tegen de eigen geloofsovertuiging ingaat daarvoor ontslagen is. Je wordt betaald om mensen te trouwen en dan ga jij je persoonlijke oordeel daar in meenemen? Jij gaat wel even bepalen of ze dat van jou ook mogen? En je weigert domweg om je werk te doen wanneer het je niet zint om twee homo’s in de echt te verenigen? En dan ben je zielig omdat je niet het recht hebt om iedereen jouw mening en wil op te leggen want jij vindt jezelf boven de juridische en de menselijke wet (allemaal gelijkwaardig, toch?) verheven? Van de pot gerukt, dat je voor deze “godheid” sympathie zou moeten opbrengen omdat hij zijn zelf opgelegde godschap niet kan uitleven en terecht uit zijn baan is gemieterd.

Maar wat schetst mijn verbazing als ik in “Witte homo’s hekelen nieuwe regenboogvlag” van Trouw op 22 juni 2017 lees dat de witte homo’s de bruine en zwarte homo’s niet in hun vlag gerepresenteerd wensen te hebben! Dan weet je uit eigen ervaring hoe afschuwelijk het is om niet geaccepteerd te worden om wie, hoe of wat je bent maar je doet precies hetzelfde bij een ander! Nu is dit maar een voorbeeld, het is geen geheim dat binnen alle rangen en standen van elke samenleving gediscrimineerd wordt op alle factoren die je maar bedenken kunt: de ene kleur (huids-/politieke) de andere en bij dezelfde kleur het land van afkomst, de religie, sexe en wat al dies meer zij. Een willekeurig dorp heeft geen grotere vijand dan het naburige dorp!

Discriminatie en racisme zitten in onze genen; ik denk dat iedereen zich er wel eens schuldig aan maakt, de een meer dan de ander, maar toch. Er zit maar een ding op: voortaan eisen we gelijke rechten (en plichten!) voor iedereen¬†op, en niet alleen voor het eigen bubbeltje waar we toevallig toe behoren, wanneer we ergens discriminatie bespeuren. En stiekem vraag ik me dan af: hoeveel mensen denken nu bij zichzelf “ja, maar voor die-en-die ga ik me echt niet solidair opstellen hoor, kom nou!”