92. Letter of geest (hier wordt hard gestudeerd)

Jeetje jeetje, het wordt alsmaar erger. Hebben we al die arme ondernemers ten onder zien gaan, is de horeca op sterven na dood, is de complete culturele sector op de fles gegaan, zijn er nog steeds niet genoeg woningen voor starters en moeten studenten online hun eerste jaar – dat het topjaar van hun leven had moeten worden – uitzitten, verschijnt de volgende slachtoffergroep alweer aan de einder: de examenkandidaten. Want zij moeten onder moeilijke omstandigheden, die hun natuur geweld aandoen, straks opgaan voor hun examen. Hoe ze daar het beste bij te helpen?

Natuurlijk door ze gewoon les te geven in de klas, zoals we altijd al doen. Maar dat kan niet wegens besmettingsgevaar door dat afschuwelijke virus waarvan nu ook nog een nog naarder neefje op ons loert dat wacht op het rap naderende moment om keihard toe te slaan. En berg je maar als dat gebeurt. Maar… we moeten eerst onze eindexamenkandidaten over de finish heen slepen. En om dat voor iedereen veilig te houden moet dat ook voor de leerlingen op anderhalve meter afstand, in het klaslokaal, want dat is het beste, geen discussie daar.

Helaas, helaas, de praktijk is weerbarstig. Met die buitengewoon terechte afstandseis is een lokaal met een halve of een derde van de klas al “vol” dus moet de rest online meedoen. Maar inmiddels hebben we ERVARING, uit de lockdown van maart jongstleden. Want richt je je als docent met je uitleg of verhaal tot de fysiek aanwezigen dan gaat er online vanalles mis (wifi valt weg, verveling staat toe, zusje komt net binnen met een goeie grap, je bent sinds vanmorgen uit Teams geknikkerd, de rampen zijn eindeloos). En als je je vervolgens tot de online groep richt omdat iemand al een half uur met een vraag je aandacht probeert te krijgen en dat vervolgens ook weer tien minuten langer duurt dan handig is ben je je fysiek aanwezige groep helemaal kwijt, daar kan je vervolgens eerst weer gaan herhalen waar je gebleven was. Als ten minste de bel niet al gegaan is. Maar daar is ook een oplossing voor, hoor! Wij hebben die gewoon uitgezet, echt heerlijk rustig en alles loopt uit. Je bent tot in de autistische finesses op die rotbel ingesteld of je bent het niet, maar gelukkig zijn mijn klassen wel zo kien om de tijd in de gaten te houden. Met vereende krachten komen we er, hoor!

Alleen vraag ik mij nu af of we niet naar de letter van de wet zitten te handelen waar we naar de geest van de wet zouden moeten acteren. Want we willen het beste voor onze leerlingen, maar bieden ze straks de slechtste optie uit drie: ideaal is fysiek onderwijs, online is alleen acceptabel als alternatief voor geen onderwijs/vakantie en hybride (tegelijk fysiek en online) ziet er op papier prima uit maar is in de praktijk een draak gebleken. Zeg maar zo’n ervaring van eens maar nooit  weer. En nu zijn we door al die eisen veroordeeld tot die slechtste optie omdat alleen die in het eisenpakket past, maar die dus niet aan de geest van de wet voldoet.

Die arme eindexamenkandidaten. Misschien moeten ze maar eens van zich gaan laten horen bij het LAKS, daar eisen dat ze allemaal online mogen? Want ik ben bang dat we het van Aob, CNV en de vo-raad niet moeten hebben. Die snappen het niet zo goed.