0. Doelen van dit blog

Als werktuigbouwkundig ingenieur (ing.) heb ik acht jaar in het industriële bedrijfsleven gewerkt, waarbij ik honderden fabrieken en metaalgieterijen heb bezocht. Ik sprak met ingenieurs, operators, inkopers en directeuren en leerde het zakenleven van alle kanten kennen. Daarna volgden vier jaren thuismoederschap, waarna ik het onderwijs in ging als  docent natuurkunde. Tien jaar later deed ik, naast mijn lessen, een wetenschapsjournalistiekcursus bij New Scientist in Amsterdam. Als gevolg daarvan zou dit blog dankzij een van de cursusgevers op 5 oktober 2016 het leven zien. Dank daarvoor!

Dit blog begon als een schrijfoefening, maar vanaf het eerste stukje wist ik binnen welk format ik wilde schrijven. Het zou voornamelijk over onderwijs gaan en in mindere mate over andere zaken als politiek, farmacie en psychologie. Mijn streven is om meer vragen op te roepen dan te beantwoorden, mensen aan te zetten tot nadenken over wat zo vanzelfsprekend lijkt en tenslotte discussies op te roepen. Waar ik overigens, wat mij betreft, niet per sé zelf aan hoef deel te nemen.

Aan ieder die de moeite neemt om stukjes uit dit blog te lezen: dank! Reacties zijn welkom.