58. The plot thickens…

Waar uitgaven zijn moeten ook inkomsten zijn, want alles gaat failliet dat niet aan deze regel voldoet. Daarom hebben we lang geleden een overheid in het leven geroepen die opdraait voor kosten die niet gedekt kunnen worden door die uitgever, omdat er geen winstoogmerk is en/of omdat de opbrengst nu eenmaal niet in geld is uit te drukken.

Neem het onderwijs. Je kunt de kosten aanwijzen en je kunt daar zelfs in snijden. Maar je kunt niet een prijskaartje plakken op het resultaat: geschoolde en verantwoorde burgers die de samenleving van de toekomst draaiend moeten gaan houden. Dat maakt het voor mij onbegrijpelijk dat een basisschool in een dunbevolkt gebied van Nederland niet open kan blijven omdat er een minimum aantal leerlingen is onderschreden, zie Dat basisinkomen moet er komen in Trouw van 7-7-2018. Wie heeft dat aantal van 39 leerlingen als minimum voor een school tot landelijke norm verheven? Op blz. 6 staat linksonder “Het zou niet meer rendabel zijn, het aantal leerlingen was gewoon te klein.” Hoe is dit rendabel tot stand gekomen? 38 Leerlingen uit deze gebieden hebben kennelijk geen behoefte aan een ontwikkeling tot zelfstandige en capabele burger, maar 39 ineens wel? 38 Leerlingen hoeven niet zelf naar school te fietsen, mogen niet in hun dorp blijven wonen om dat te kunnen doen, maar 39 wel? Deze redenering valt in de categorie: ik ga vandaag niet het gras maaien want Rome is de hoofdstad van Italië. Als je dit met een lage stem enigszins langzaam uitspreekt en erbij kijkt alsof je de wijsheid van de eeuw vrijgeeft denkt er niemand meer verder zelfstandig over door, wat de VVD keer op keer weer buitengewoon succesvol bewijst.

Even terug was er gesuggereerd dat een parlementaire enquete vereist is om de ondoorzichtige financieringsstructuur van het PO (en pak die van het VO daar dan vooral bij, als we dan toch op zoek gaan naar misstanden…) op te helderen. Waarom is dat niet meer gebeurd? En hoe kan een middelbare school ten onder gaan aan het niet bestuurd worden door een bestuurder die EEN EURO onder de balkenendenorm zit en daarnaast ook nog bijbaantjes heeft waardoor hij nooit is toegekomen aan het inwerken en goed toezien, c.q. maatregelen nemen, op een school in grote problemen? En zijn diezelfde problemen niet de oorzaak van genoemde financiering? Want er waren daar alleen nog maar onervaren en grotendeels onbevoegde docenten in dienst die niet te horen kregen wat wel en niet nodig, verplicht danwel verboden is? Die zijn aangenomen omdat ze “zo lekker goedkoop zijn” want er is geen geld voor bevoegde en ervaren leraren als je eerst alle topbestuurders van de overkoepelende stichtingen moet betalen en er dus niet meer genoeg over blijft voor de middelen en de mankracht om het werk ook naar de wet uit te voeren?

Dat die verdwenen miljarden in de overkoepelende stichtingen moeten zijn verdwenen is vast ergens in de hogere Haagse regionen bekend. Maar wie gaat de klokkeluider worden? Wie heeft er nog wel een geweten? Wanneer komt er een controlesysteem op de financiering van de publieke zorgtaken? Iedereen weet dat als de mogelijkheid er is om geld weg te sluizen dat die ook wordt gegrepen (“als ik het niet doe doet een ander het wel…”) en dat onze onderwijsfinanciering zo lek als een mandje is. Wanneer gaan de mensen met de dikste salarissen het werk doen waar ze voor betaald worden? Wie gaat de huidige financieringsstructuur van ons onderwijs hervormen en daar een deugdelijk toezicht op regelen? En zullen we dan beginnen met een onderzoek naar hoe de geldstromen lopen? In een parlementaire enquete?