28. Ik schreeuw, dus ik besta!

Het lijkt wel alsof ieders recht op vrijheid van meningsuiting niet zozeer een recht alswel een plicht is geworden: ik heb een mening en die moet verplicht door iedereen gehoord worden. Vooral reaguurders zijn daarin verschrikkelijk. Ze hebben feitelijk niet zo veel te melden (doen dat in elk geval niet) maar moeten alleen even een negatief gevoel kwijt, zo komt het op mij over.

In de Trouw van 27-5-2017 schreef Ephimenco tot mijn afschuw over sommige reacties die hij krijgt van lezers, gewoon gepubliceerd op de facebookpagina van Trouw zelf. Wat ik niet begrijp is hoe iemand enerzijds vindt zelf recht op meningsuiting te hebben (heeft-ie ook) maar terwijl hij die mening geeft oproept de ander (Ephimenco in dit geval) monddood te maken, zelfs met fikse bedreigende taal. Gaat het hier nog om een mening? Of is er sprake van een uitlaatklep voor geweld bij gebrek aan andere manieren om van je frustraties af te komen?

Als ik uit ga van het laatste dan heeft de nieuwe regering er, wat mij betreft, een nieuwe opdracht bij: regel een gratis sportkaart voor iedere onverlaat die zich verbaal misdraagt. We krijgen nu toch uitgebreidere ICT-onderzoeksdiensten; maak identificatie van online berichten wettelijk verplicht makkelijker zodat digitaal je mening spuwen niet meer zo anoniem is. Dat verhoogt de drempel om helemaal los te gaan in een scheld- en dreigpartij al enigszins. En voor de types die niet eens door hebben wat ze iemand allemaal niet toewensen, neem bij voorbeeld de verbaasde reacties van de aangeklaagde reaguurders in Sylvana Simons rechtszaak, dient de rechter een verplichte aanschaf voor een regelmatig bezoek aan een sportschool om de hoek op te leggen. Dan is er een uitlaatklep voor al die onderdrukte woede en komt die hopelijk niet meer terecht bij mensen die alleen maar hun mening geven.

Als tweede actie voor de nieuwe regering stel ik een verfijning van het meningsuitingsrecht voor: iedereen die zich publiekelijk uit of wil reageren op andermans uitspraken doet dat met neutrale bewoordingen en in een opbouwende toon. Denken staat iedereen vrij, je mening geven ook, maar wel binnen een dialoog. Vind je iemands column niet goed? Lees hem dan niet of schrijf op waarom je dat vindt in plaats van bagger te spuien. Een bedreigende sfeer maakt dat mensen feitelijk het recht ontnomen wordt om nog zijn of haar mening te geven. Want ook al sta je wettelijk in je recht om te zeggen en schrijven wat je wilt, moet elke mening, waarover dan ook, echt met zoveel agressie afgestraft worden? Ik vind dit een aantasting van de vrijheid van meningsuiting van iedereen die een mening durft te formuleren.