96. Terug naar het schoolplein

Voor kleuters onder elkaar geldt de regel: wie het eerst komt het eerst maalt. Ik zat als eerste in die boom, dus heb ik nu meer recht om er in te zitten, want ik was er het eerst. Althans, zo ging het er in mijn kleutertijd aan toe, maar dat was dan ook nog de tijd van de pestkoppen d

ie toen vrij spel hadden. Hier gold met recht: de brutalen hebben de halve wereld (ik denk dan er achteraan: ja, en de niet-brutalen de andere helft, maar dat ter zijde). Hetzelfde zie je terug in de industriële top: iemand vindt ergens olie en gaat zich dat vervolgens toe-eigenen, onder het motto: ik was hier het eerst.

Ik zet even een poeltje uit. Nu we de commerciële ruimtevluchten hebben gaat weer hetzelfde menselijke mechanisme in werking treden: ik was hier het eerst dus heb ik meer rechten om anderen hier toe te laten of buiten te sluiten. Financiële belangen zijn heilig. Het poeltje draait nu om de vraag: wie wordt binnenkort de baas over de ruimte? En gaan we die baas dan ook verantwoordelijk houden voor de gevolgen van zijn acties? Door ze bij voorbeeld de schade door botsingen met satellieten, weerkaatsing van straling, doden door ongelukken bij opstijgen en landen of tijdens de vlucht, enz. te laten vergoeden? En schade aan het milieu? Dat deze bazen dus financieel opdraaien voor de reparatiekosten? Dat lijkt me wel zo eerlijk.

Ik wil de volgende stelling opwerpen: als iedereen met een jaarinkomen boven de balkenende-norm (dus boven het salaris van een minister, de hoogst verantwoordelijke in ons land die nog verantwoording moet afleggen aan het volk) nou eens de Tweede en/of Eerste Kamer ingeroepen kan worden om verantwoording af te leggen aan het volk voor de gemaakte keuzes, wanneer die louter tot zelfverrijking leiden, ten koste van grondstoffen, subsidies, investeringen in infrastructuur en regelgeving alsmede onderzoeksgeld dat voor eigen gewin wordt ingezet. Ga ons allemaal nu eens uitleggen waarom jij er meer recht op hebt dan een ander.

Mag ik dan een paar vragen over het lerarentekort insturen om aan de vo-raad te stellen? En gaan zij ook opdraaien voor de kosten van de reparatie?