70. Philippus II van Macedonië leeft voort

In een klas roept leerling A iets dat leerling B niet aanstaat, waarop leerling B zich geroepen voelt om met verbaal of zelfs fysiek geweld zijn gelijk te halen. Als de remedie van de schoolleiding vervolgens zou zijn om leerling A daarop te schorsen (in plaats van leerling B, de geweldenaar), zal het land te klein zijn. Er moet minimaal iemand gelyncht worden voordat hier de rust weer terug keert. Maar als een docent iets zegt dat een leerling niet aanstaat is de docent vogelvrij. Het is nota bene zijn taak om dingen, zaken, geschiedenis, controversiële onderwerpen en ga zo maar door, aan de orde te stellen zodat leerlingen leren dat er meer zienswijzes bestaan, er context aan uitspraken en gebeurtenissen hangt en je reactie hoort te zijn: denk er eerst rustig over na en ga daarna met argumenten in discussie. Maar wat in plaats daarvan gebeurt is een volkomen misplaatste actie van leerlingen die hun handelswijze daarna bevestigd zien in de reactie van de schoolleiding: de docent “krijgt een time-out” en niet die leerling en al die anderen die staan te lachen en te joelen. Zie dat artikel over die techniekdocent in Trouw van 28-2-2019.

Dus vraag ik mij af: sinds wanneer staat de schoolleiding van die school niet meer achter de docenten die hij zelf heeft ingehuurd? Sinds wanneer heeft de docent niet meer de status van mens met het recht op de vrijheid van meningsuiting zodra hij zich in een klaslokaal bevindt? Is dat zogenaamd niet meer professioneel, tegenwoordig? Het was in het academische leven al een onderwerp van discussie geworden dat studenten niet langer wensten te worden blootgesteld aan oncomfortabele meningsuitingen en dito theorieën, dat zou “onveilig” zijn. Ach gut! En jij wil studeren? Ik wist niet dat die discussie intussen al beslecht was (is dat wel zo?), maar kennelijk mogen op sommige Nederlandse scholen docenten geen aanspraak meer maken op universele mensenrechten en maken die scholen het werk van hun docenten en OOP-ers onmogelijk door ze publiekelijk af te vallen en van het onderwijs als compleet werkgebied een beschamende farce te maken. Goh, wat zouden we kunnen doen om het lerarentekort op te lossen? Jeetje, hoe zou het toch komen dat de docent zo weinig publieke waardering krijgt?

Ik wijt deze beschamende en onacceptabele gang van zaken aan, weer eens, de manier waarop het onderwijs is opgebouwd en het hoofd boven water moet zien te houden. Scholen zijn elkaars concurrent, moeten dus zelf hun leerlingen werven door zich te “onderscheiden” (mag ik even een teiltje?) en kunnen zich dus niet veroorloven om te veel op te staan tegen sommige ouders, die alles wel even naar eigen opvatting willen regelen. Dus weerwoord bieden aan degenen die hun kinderen thuis al meegeven dat een docent geen respect verdient en die de schoolleiders onder druk zetten om zich naar de wensen van kind en ouder te buigen, tegen alle ratio in. Want anders gaan ze naar een andere school en dan gaan ze ook IEDEREEN vertellen wat jij voor slechte school bent.

Onze overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat docenten hun werk kunnen doen, ook daar waar de ouders nauwelijks aanspreekbaar maar wel behoorlijk agressief zijn, door maatschappelijke vorming en kennisoverdracht als doel en prioriteit te stellen. En niet het vullen van bankrekeningen alsof het een bedrijf met winstoogmerk betreft.

Wanneer gaan ze eens inzien, daar in Den Haag, dat het zo niet langer kan?