5. Agressie vs uitlaatklep

Naar aanleiding van het stukje Free fights door Leonie Breebaart in de bijlage letter & geest van Trouw (16-10-2016) waarin zij onder andere zegt, ik parafraseer, dat geweld bij de menselijke natuur hoort schieten mij voorbeelden te over in gedachten die deze stelling onderbouwen. Ik denk dat we voorbeelden genoeg kunnen vinden voor alle leeftijden en beide seksen, als we even de tijd nemen, waaruit blijkt dat geweld (fysiek, mentaal, of door uitsluiten, negeren, kleineren, enz.) in onze leefwereld een vaste plek heeft. In meer of mindere mate.

In mijn klassen valt mij op dat mijn leerlingen in ieder geval erg op lichamelijk contact ingesteld zijn wanneer zij in de tweede en derde klas komen. In de brugklas is het nog vooral rennen en verstoppen wat de klok slaat, maar daarna volgt een jaar of twee van overdadig knuffelen wanneer meisjes elkaar tegenkomen na een vol lesuur elkaar gemist te hebben en de jongens zich iedere moeite getroosten om elkaar maar te laten struikelen, klem te zetten, te beklimmen enz. Wat de jongens doen kun je geen geweld noemen (het is stoeien en niet kwaad bedoeld) maar wel een oefening in jezelf scholen in de edele vechtkunsten. Sommigen zitten ook op een vechtsport en laten trots zien wat ze al kunnen en aan het leren zijn. Helaas doen ze dat ook in de klas en dan moet jij als docent dat natuurlijk verbieden want als er iets gebeurt ben je verantwoordelijk en zullen de claims van de ouders niet misselijk zijn.

Ik vind het jammer dat jongens zich niet meer mogen uitleven zonder dat iedereen meteen een appelflauwte krijgt als eentje een keer een blauw oog scoort. En ik denk ook dat het voor veel meisjes niet alleen goed is om zichzelf te leren verdedigen, maar dat ook zij een uitlaatklep nodig hebben voor alle boze gevoelens die zij ondergaan. Door het opbouwen van grieven en boosheid kun je een behoorlijk giftige persoonlijkheid worden, mannen ook maar vrouwen nog veel meer.

Kan er niet van overheidswege worden ingevoerd dat op alle vo-scholen (voortgezet onderwijs) in de gymles ook een serie lessen over zelfverdediging aan bod komt? Daar kunnen de kinderen hun hart ophalen aan fysiek contact, ze leren van zich af te slaan en ze leren hun impulsen te controleren. Er ontstaat bovendien een uitlaatklep voor ongenoegens en je gebruikt ook nog eens al je spieren. Wat wil een mens nog meer?

Ik ben benieuwd op welke problemen dit voorstel allemaal gaat stuiten.