37. Het recht op leren comazuipen

De opvatting “drinken moet je thuis van je ouders leren” kom je onder alle lagen van de bevolking tegen. Terwijl wetenschappelijk onderzoek nu juist heeft uitgewezen dat de kans op ernstiger en langduriger alcoholisme toeneemt naarmate je eerder met alcoholinname begint en er een duidelijk verband tussen alzheimer/dementie en langdurig rook- en drinkgedrag door het leven heen bestaat. Dus of je nou slim of dom bent, hoog opgeleid of ongeschoold, we hebben collectief kennelijk geen flauw benul van de gevaren van te vroeg en overmatig alcoholgebruik. We kunnen stoppen met al die voorlichting op scholen want niemand schijnt die serieus te nemen.

De belangrijkste opvoedregel is (alweer onderzoek, maar ook ervaring!): “goed voorbeeld doet volgen”. En aangezien de meest ingenomen en breedst geaccepteerde drug nog altijd alcohol is leren de meeste ouders door hun voorbeeldfunctie sowieso hun kinderen al om te gaan drinken.

‘Handige’ tips zoals dat je na het kotsen beter even geen glaasjes kunt nemen want dan kun je kort daarna weer verder drinken, aldus Jamal Ouariachi in Trouw van 4 augustus 2017, is schijnbaar iets dat de jeugd ook beslist geleerd moet krijgen. Alsof ze daar op eigen kracht niet achter zouden komen. Je moet jongeren wel leren dat er mogelijkheden zijn om nog meer in te kunnen nemen! Dat is heeeeeel erg belangrijk, want op nog meer overmaat heeft onze jeugd recht! Dat mogen we ze niet afnemen. En even een parallel met het onderwijs: we gaan er kennelijk van uit dat jongeren uit zichzelf geen vermogen tot leren hebben; ze moeten bij alles aan het handje gehouden worden. Dus ook bij leren drinken! Nu is het nog wachten op een maatregel die scholen oplegt om jongeren een verplichte drinkcursus te laten volgen, want niet alle ouders doen dat. Directe maatregelen van overheidswege die jongeren zonder drinkachtergrond kunnen beschermen tegen festivals zoals een compleet alcoholverbod of regelmatig op dronkenschap testen en dan bij te hoog promillage afvoeren zijn behoorlijk effectief. Maar daar kiezen we niet voor? Daar is het probleem van alcoholmisbruik niet belangrijk genoeg voor? En ouders die zich er echt zorgen om maken: houd je kind gewoon thuis! Dan wordt het ook niet veel te vroeg doof en komen er geen permanente, ongewenste hoge piepen in het hoofd.

Zijn we met z’n allen nou helemaal gek geworden?