0-19

3. Last met lezen: door gebrekkig Nederlands of dyslectie?

Het woord dyslectie is tegenwoordig een algemeen bekend begrip, waarschijnlijk doordat alle scholen (basis- en middelbare scholen) er alert op zijn dat het bij een leerling kan spelen als het kind onvoldoende presteert. Ouders worden er over geïnformeerd en resultaten van onderzoeken over dyslectie halen de landelijke nieuwsbladen. Volgens www.scholieren.com is sinds 2007 het aantal dyslectici …

3. Last met lezen: door gebrekkig Nederlands of dyslectie? Lees meer »

2. Motivatieproblemen bij Nederlandse scholieren

Volgens het artikel Waar is de motivatie? van Michiel van Nieuwstadt in Onderwijsblad 15 (een periodieke uitgave van de Algemene Onderwijsbond voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs) op bladzijde 28 blijkt uit een internationaal gehouden enquête onder scholieren dat in sommige landen, waaronder Nederland, geen politiek wenselijke maar juist eerlijke antwoorden …

2. Motivatieproblemen bij Nederlandse scholieren Lees meer »

0. Doelen van dit blog

Als werktuigbouwkundig ingenieur (ing.) heb ik acht jaar in het industriële bedrijfsleven gewerkt, waarbij ik honderden fabrieken en metaalgieterijen heb bezocht. Ik sprak met ingenieurs, operators, inkopers en directeuren en leerde het zakenleven van alle kanten kennen. Daarna volgden vier jaren thuismoederschap, waarna ik het onderwijs in ging als  docent natuurkunde. Tien jaar later deed ik, …

0. Doelen van dit blog Lees meer »

1. Je eigen land

 Nog in de basisschoolleeftijd kwamen mijn twee dochtertjes eens beduusd thuis: een groepje allochtone leeftijdgenootjes in de buurt had tijdens een ruzie bij het buitenspelen tegen hen gezegd: ga terug naar je eigen land! Daar waren ze toch al? Deze verwensing kregen de buurtgenootjes blijkbaar ook wel eens te horen en ik vermoed dat zij …

1. Je eigen land Lees meer »